• Home
  • Wat is BOG-Auctions.com?

Wat is BOG-Auctions.com?

BOG Auctions is opgericht in 2013 (als een initiatief vanuit het notariaat in samenwerking met BVA Auctions) met als doelstelling een onafhankelijk platform te creëren voor het veilen van commercieel vastgoed via internet. Het platform van BOG Auctions is er op gericht om in opdracht van iedere hypotheekhouder, notaris, curator, makelaar en (particuliere) eigenaars en vastgoedadviseur bedrijfsmatig vastgoed of vastgoed afkomstig uit zakelijke kredieten te veilen.

Na registratie kan iedereen deelnemen aan deze openbare veilingen. In de veilingkalender treft u het actuele aanbod van te veilen objecten. Indien u zich registreert of aanmeld voor onze nieuwsbrief ontvangt u automatisch bericht als er een nieuwe veiling wordt gepubliceerd.


Toezicht

BOG Auctions opereert onder toezicht van een stichting.
De Stichting heeft als doelomschrijving: "Het waarborgen van onafhankelijke veilingen en het behartigen van de belangen van bij veiling betrokken partijen, alsmede het (doen) ontwikkelen van voor veilingen relevante (technische) systemen en documentatie."
Hierin komen 2 belangrijke kenmerken van het doel van de Stichting tot uitdrukking:

1. het moet gaan om onafhankelijke veilingen; en
2. de belangen van alle bij de veiling betrokken partijen moeten worden behartigd.
Klik hier voor meer informatie over de stichting.


Online veilen en het biedprotocol

De online verkoop van objecten gebeurt per inzet en/of afslag. Eerst wordt er opgeboden, eventueel vindt aansluitend de afslag plaats. Op de pagina biedprotocol wordt het online verkoopproces in enkele eenvoudige stappen uitgelegd. Daarnaast is het ook mogelijk om objecten per gestructureerde openbare inschrijving aan te bieden, waarbij er eventueel voorbehouden mogelijk zijn.
Klik hier voor het biedprotocol
Klik hier voor het inschrijvingsprotocol


Over BOG Auctions

BOG Auctions is een landelijk platform voor online vastgoedveilingen van Bedrijfs Onroerend Goed en veilt in opdracht van banken, hypotheekhouders, notarissen, curatoren, makelaars en particulieren onroerend goed. De website heeft maandelijks meer dan 55.000 online bezoekers.

Naast het Nederlands zijn grote delen van de site ook vertaald in het Engels. Denk hierbij aan het biedprotocol en de legalisatieverklaring, maar ook de veilingvoorwaarden en de veilinginformatie. Zodoende krijgen wij naast de Nederlandstalige klant ook veel buitenlandse klanten naar onze site. Hierdoor kunnen wij dat kleine beetje extra bieden dat nodig is voor een succesvolle verkoop!


Zelf vastgoed veilen?

Wij bieden u via ons innovatieve online veilingplatform een snelle en efficiënte verkoopoplossing.

  • Een groot klantenbasis;
  • Snel, efficiënt verkopen tegen marktconforme prijzen;
  • Flexibele full service dienstverlening;
  • Mogelijkheid tot veilen van roerende en onroerende zaken, in samenspraak met BVA Auctions;
  • Onder toezicht van stichting.
Veilen via BOG Auctions


Vragen

Heeft u aan de hand van bovenstaande alsnog vragen? Bekijk dan de pagina met veelgestelde vragen of neem contact met ons op.


Versie: 2 juli 2018

BVA Auctions