• Home
  • Zeewolde, Pluvierenweg ong.

Zeewolde, Pluvierenweg ong.

/permission/request/5017

Log in om toestemming aan te vragen om te kunnen bieden op deze veiling.

Overzicht

Online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder van de Pluvierenweg ong. te Zeewolde.
Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

U bevindt zich op de veilinginformatiepagina.
Meer informatie over het object

Veilingnotaris
Van der Stap Notarissen
dhr. mr. M.R.H. (Meindert) Krans
Postbus 2450
3000 CL Rotterdam
Telefoon: +31 (0) 88 – 188 00 00
E-mail: veiling@vdstap.com

Veilingvoorwaarden
Op deze veiling zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing:
AVVI 2015
Bijzondere Veilingvoorwaarden

Biedprotocol
Voor deelname aan deze veiling dient u zich te registreren en te legaliseren.
Klik hier voor informatie over biedmethodiek zoals beschreven in het biedprotocol.

Kosten
De Koper is naast het geboden bedrag de volgende kosten verschuldigd:
- Veilingkosten ter hoogte van Eur 18377,66 incl. BTW (dit bedrag wordt tijdens het bieden automatisch bij uw bieding opgeteld)
- Omzetbelasting en overdrachtsbelasting (zie bijzondere veilingvoorwaarden)
Zie voor de specificatie van de kosten het onderstaande overzicht:
Kostenoverzicht

Inzetpremie
Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: Geen inzetpremie van toepassing.
Deze premie wordt berekend over het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet en wordt uitgekeerd aan de hoogste bieder bij inzet, tenzij de inzetter ook de koper is. Lees verder de veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. Deze premie wordt niet getoond tijdens het biedproces.

Let op!
Het verzuim op basis waarvan de veiling plaatsvindt, is nog onderwerp van discussie in een gerechtelijke procedure. Indien komt vast te staan dat geen verzuim aanwezig was, bestaat het risico dat de titel, op basis waarvan de veiling plaatsvindt, is vervallen. Een mogelijk gevolg is dat de veilingkoper geen eigenaar van de te veilen onroerende zaken kan worden c.q. geen eigenaar van de te veilen onroerende zaken is geworden, ook al heeft de juridische levering aan de veilingkoper reeds plaatsgevonden. Door (onderhands) te bieden in het kader van de veiling accepteert de veilingkoper dit risico, komt dit risico geheel voor rekening van de veilingkoper en vrijwaart de veilingkoper de verkoper en veilingnotaris terzake.


Klik hier om direct naar de objectpagina te gaan

Belangrijke informatie

Registreren
Voor het registreren dient u eerst een account aan te maken op deze website (zie rechtsboven in deze pagina).
Om uw registratie volledig te maken dient u een registratieverklaring in te vullen en deze te laten legaliseren door een notaris.
Op deze wijze wordt u/uw organisatie gekoppeld aan het door u aangemaakte account.
Deze legalisatie kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, tegen een (kleine) vergoeding. klik hier voor een overzicht met notarissen waar u zich gratis kunt laten legaliseren voor dit platform.
Indien u zich voor een andere veiling reeds heeft geregistreerd, dan hoeft dit niet nogmaals.

Onderhandse biedingen
Het is mogelijk om tot en met 26 juni 2018 een onderhands bod uit te brengen bij de veilingnotaris.
Gebruik hiervoor het Biedformulier onderhandse biedingen (PDF).

Biedtoegang
Conform de veilingvoorwaarden is de Geregistreerde die wil bieden op de veiling verplicht om uiterlijk maandag 9 juli a.s. om 12:00 uur een borg van € 50.000 te storten op de kwaliteitsrekening van de Notaris, te weten rekeningnummer NL43 ABNA 0458 8116 29 ten name van Derdengelden Van der Stap Notarissen onder vermelding van: “19921”. Op de (wijze waarop de) borg (overgemaakt moet worden) zijn verder de veilingvoorwaarden van toepassing.

Veilinggegevens

Start veiling woensdag 11 juli 2018 om 14:00 uur
Sluiting vanaf woensdag 11 juli 2018 om 14:15 uur
Start bieden op afslag woensdag 11 juli 2018 om 14:32 uur

Toelichting

Let op! Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase met twee minuten verlengd.

Let op! Op iedere veiling zijn veilingvoorwaarden van toepassing, die staan vermeld op het tabblad veilinginformatie. Lees deze (algemene en bijzondere) veilingvoorwaarden voorafgaand aan de veiling zorgvuldig door en neem bij eventuele onduidelijkheden tijdig contact op met ons.

Let op! Voor een optimale werking van de website dient uw systeem aan een aantal minimale eisen te voldoen.
Bekijk de systeemeisen.

Objecten in deze veiling