• Home
  • GEGUND - Westbroek, Dr. Welfferweg 59

GEGUND - Westbroek, Dr. Welfferweg 59

Overzicht

Online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder van de Dr. Welfferweg 59 te Westbroek.
Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

U bevindt zich op de veilinginformatiepagina.
Meer informatie over het object

Veilingnotaris
CMS Derks Star Busmann N.V. Amsterdam
mr. I.M.B. Balvert
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Telefoon: +31 (0) 20 - 301 62 82
Fax: +31(0)20 - 301 63 33
Dit dossier is in behandeling bij dhr. T. (Ton) Bos
E-mail: ton.bos@cms-dsb.com

Veilingvoorwaarden
Op deze veiling zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing:
AVVI 2015
Bijzondere Veilingvoorwaarden

Biedprotocol
Voor deelname aan deze veiling dient u zich te registreren en te legaliseren.
Klik hier voor informatie over biedmethodiek zoals beschreven in het biedprotocol.

Kosten
De Koper is naast het geboden bedrag de volgende kosten verschuldigd:
- Veilingkosten ter hoogte van Eur 21936,25 incl. BTW (dit bedrag wordt tijdens het bieden automatisch bij uw bieding opgeteld)
- Overdrachtsbelasting
Zie voor de specificatie van de kosten het onderstaande overzicht:
Kostenoverzicht

Inzetpremie
Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: 1% inzetpremie ten laste van verkoper.
Deze premie wordt berekend over het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet en wordt uitgekeerd aan de hoogste bieder bij inzet, tenzij de inzetter ook de koper is. Lees verder de veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. Deze premie wordt niet getoond tijdens het biedproces.

Makelaar
Deze verkoop wordt begeleid door onderstaande makelaar:
Molenbeek Makelaars
C. (Coen) Vermeij
Emmalaan 39
3581 HP Utrecht
Telefoon: 030 - 256 8811
e-mail: vermeij@molenbeek.nl

Onderhandse biedingen
Een onderhandse bieding kan enkel worden uitgebracht op de met hypotheek belaste percelen. Op grond hiervan kan alleen op het registergoed onder 1. genoemd (de percelen kadastraal bekend gemeente Maartensdijk, sectie N, nummers 347 en 202 (woonboerderij met weiland) een onderhands bod uitgebracht worden. Het biedformulier is hieronder te vinden en te downloaden via de openbare dataroom.

Bezichtiging
Het is niet mogelijk dit object te bezichtigen

Klik hier om direct naar de objectpagina te gaan

Belangrijke informatie

Registreren
Voor het registreren dient u eerst een account aan te maken op deze website (zie rechtsboven in deze pagina).
Om uw registratie volledig te maken dient u een registratieverklaring in te vullen en deze te laten legaliseren door een notaris.
Op deze wijze wordt u/uw organisatie gekoppeld aan het door u aangemaakte account.
Deze legalisatie kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, tegen een (kleine) vergoeding. klik hier voor een overzicht met notarissen waar u zich gratis kunt laten legaliseren voor dit platform.
Indien u zich voor een andere veiling reeds heeft geregistreerd, dan hoeft dit niet nogmaals.

Onderhandse biedingen
Het is mogelijk om tot en met 23 augustus 2018 een onderhands bod uit te brengen bij de veilingnotaris.
Gebruik hiervoor het Biedformulier onderhandse biedingen (PDF).


Dataroom
Voor deze veiling wordt gebruik gemaakt van een digitale dataroom. Voor toegang tot de dataroom kunt een verzoek indienen bij de makelaar. Vraag direct toegang aan door op onderstaande link te klikken:
Vraag hier uw toegang tot de dataroom aan

Veilinggegevens

Start veiling vrijdag 07 september 2018 om 11:00 uur
Sluiting vanaf vrijdag 07 september 2018 om 11:15 uur
Start bieden op afslag vrijdag 07 september 2018 om 11:26 uur

Toelichting

Let op! Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase met twee minuten verlengd.

Let op! Op iedere veiling zijn veilingvoorwaarden van toepassing, die staan vermeld op het tabblad veilinginformatie. Lees deze (algemene en bijzondere) veilingvoorwaarden voorafgaand aan de veiling zorgvuldig door en neem bij eventuele onduidelijkheden tijdig contact op met ons.

Let op! Voor een optimale werking van de website dient uw systeem aan een aantal minimale eisen te voldoen.
Bekijk de systeemeisen.

Objecten in deze veiling