• Home
  • ONDERHANDS VERKOCHT - Loosdrecht, De Kreek 5

ONDERHANDS VERKOCHT - Loosdrecht, De Kreek 5

/permission/request/5242

Log in om toestemming aan te vragen om te kunnen bieden op deze veiling.

Overzicht

Let op! De datum voor openbare verkoop is vervallen omdat een verzoek tot onderhandse verkoop is ingediend bij de voorzieningenrechter.

Online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder van de De Kreek 5 te Loosdrecht.
Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

U bevindt zich op de veilinginformatiepagina.
Meer informatie over het object

Veilingnotaris
Van der Stap Notarissen
dhr. mr. M.R.H. (Meindert) Krans
Postbus 2450
3000 CL Rotterdam
Telefoon: +31 (0) 88 - 188 00 16
Fax: +31(0)88 - 188 00 01
Dit dossier is in behandeling bij mw. A.J. (Alexandra) de Jel
E-mail: veiling@vdstap.com

Veilingvoorwaarden
Op deze veiling zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing:
AVVI 2015
Bijzondere Veilingvoorwaarden

Biedprotocol
Voor deelname aan deze veiling dient u zich te registreren en te legaliseren.
Klik hier voor informatie over biedmethodiek zoals beschreven in het biedprotocol.

Kosten
De Koper is naast het geboden bedrag de volgende kosten verschuldigd:
- Veilingkosten ter hoogte van Eur 6708,40 incl. BTW (dit bedrag wordt tijdens het bieden automatisch bij uw bieding opgeteld)
- Overdrachtsbelasting
Zie voor de specificatie van de kosten het onderstaande overzicht:
Kostenoverzicht

Inzetpremie
Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: 1% inzetpremie ten laste van verkoper.
Deze premie wordt berekend over het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet en wordt uitgekeerd aan de hoogste bieder bij inzet, tenzij de inzetter ook de koper is. Lees verder de veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. Deze premie wordt niet getoond tijdens het biedproces.

Makelaar
Deze verkoop wordt begeleid door onderstaande makelaar:
MVGM Bedrijfshuisvesting
Dhr. A.R. (Alexander) Reus RM
Euclideslaan 251
3584 BV Utrecht
Telefoon: 030 - 230 70 30
e-mail: ar.reus@mvgm.nl

Biedtoegang
Een Geregistreerde dient uiterlijk op vrijdag 7 december 2018 om 23:59 uur een borg ad EUR 100.000,00 te hebben gestort op IBAN-rekeningnummer NL43ABNA0458811629 ten name van Derdengelden Van der Stap Notarissen B.V. onder vermelding van: ‘18050 / ‘gebruikersnaam website BOG Auctions’. Een Geregistreerde krijgt pas biedtoegang na het storten van de borg. Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden.

Bezichtiging
Het is niet mogelijk dit object te bezichtigen

Klik hier om direct naar de objectpagina te gaan

Belangrijke informatie

Registreren
Voor het registreren dient u eerst een account aan te maken op deze website (zie rechtsboven in deze pagina).
Om uw registratie volledig te maken dient u een registratieverklaring in te vullen en deze te laten legaliseren door een notaris.
Op deze wijze wordt u/uw organisatie gekoppeld aan het door u aangemaakte account.
Deze legalisatie kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, tegen een (kleine) vergoeding. klik hier voor een overzicht met notarissen waar u zich gratis kunt laten legaliseren voor dit platform.
Indien u zich voor een andere veiling reeds heeft geregistreerd, dan hoeft dit niet nogmaals.

Onderhandse biedingen
Het is mogelijk om tot en met 26 november 2018 een onderhands bod uit te brengen bij de veilingnotaris.
Gebruik hiervoor het Biedformulier onderhandse biedingen (PDF).

Biedtoegang

Veilinggegevens

Start veiling dinsdag 11 december 2018 om 08:00 uur
Sluiting vanaf dinsdag 11 december 2018 om 08:00 uur
Start bieden op afslag dinsdag 11 december 2018 om 08:05 uur

Toelichting

Let op! Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase met twee minuten verlengd.

Let op! Op iedere veiling zijn veilingvoorwaarden van toepassing, die staan vermeld op het tabblad veilinginformatie. Lees deze (algemene en bijzondere) veilingvoorwaarden voorafgaand aan de veiling zorgvuldig door en neem bij eventuele onduidelijkheden tijdig contact op met ons.

Let op! Voor een optimale werking van de website dient uw systeem aan een aantal minimale eisen te voldoen.
Bekijk de systeemeisen.