GEGUND - Huize Groot Spriel te Putten

Kavelnummer: 4594-1

Kavelgegevens

Omschrijving
Landhuis met garage, tuinprieel en grond. Landgoed Groot Spriel is circa 3,5 hectare groot, het landgoed beschikt over een groot park met vele wandelpaden en op het landgoed staat een Rijksmonumentaal landhuis, Huize Groot Spriel. Het landhuis is gebouwd in 1880 in neorenaissancevormen. Het landhuis is opgetrokken uit bakstenen en is rijkelijk versierd. In 1907 werd het gebouw uitgebreid met een hoektoren naast de voorgevel met uitgebouwde traptoren. Interieurs uit de bouwtijd met betimmeringen, schouwen, deuromlijstingen en plafonds in neorenaissancestijl. Het woonoppervlak van het landhuis is circa 800 m².

Kadastrale omschrijving
(i) het recht van erfpacht, eindigende op éénendertig mei tweeduizend éénenveertig met betrekking tot een perceel grond -in eigendom toebehorend aan Staatbosbeheer-, gelegen te Putten, aan/nabij de Garderenseweg (deel uitmakende van de boswachterij "Sprielderbos"), kadastraal bekend gemeente Putten, sectie D, nummer 2493, groot één hectare vier are vijf centiare (1ha 4a 5ca), alsmede het recht van opstal van de op het hiervoor aangeduide perceel grond aanwezige opstallen, bestaande uit het landhuis "Huize Groot Spriel", annex garage en tuinprieel, plaatselijk bekend te 3881 NC Putten, Garderenseweg 150,
(het "Landhuis");
(ii) het recht van erfpacht, eindigende op éénendertig mei tweeduizend éénenveertig met betrekking tot een perceel grond -in eigendom toebehorend aan de Staatbosbeheer-, gelegen te 3881 NC Putten, nabij de Garderenseweg 150, kadastraal bekend gemeente Putten, sectie D, nummers:

- 3631, groot éénenveertig are zestig centiare (41a 60ca);
- 3632, groot één hectare negenentwintig are veertig centiare (1ha 29a 40ca);
- 3633, groot tien are negentig centiare (10a 90ca);
- 3634, groot vijf are zeventig centiare (5a 70ca);
- 1031, groot drie are negentig centiare (3a 90ca),
("Parkbos");

Bijlagen:
Kadastrale kaart 1
Kadastrale kaart 2
Alle bijlagen (.zip bestand)
Deze kavel is nu gesloten
Start veiling 04-07-2017 10:00
Sluiting opbieden 04-07-2017 10:47
Start bieden op afslag 04-07-2017 10:52

Meer informatie over deze veiling:
GEGUND - Huize Groot Spriel te Putten

Biedgegevens

Deze veiling wordt uitgevoerd door:


Soort kavel 1% inzetpremie ten laste van verkoper
Openingsbod € 700000
Aantal biedingen 41
Hoogste opbod € 920500
Bedrag afslag € 9000
Laatste bod € 929.500,00

  • Toewijzing aan de hoogste bieder geschiedt na gunning van de opdrachtgever.  De opdrachtgever heeft het recht van gunning. Zie voor de gunningstermijn en verdere informatie de algemene en bijzondere veilingvoorwaarden.
  • Het bod is exclusief eventuele (veiling)kosten en
    belastingen.  Uw bod is exclusief eventuele p.m.-posten, inzetpremie en belasting. Na invoering van een bod kunt u dit op de volgende pagina bevestigen. Daar worden ook de totale kosten (excl. p.m.-posten, inzetpremie en belastingen) bij uw bod opgeteld getoond.

U moet ingelogd zijn om te kunnen bieden

Nog geen toegang?
Registreren
Refresh question answers
  • Doorsturen
  • Stel een vraag

Bod plaatsen?

  1. Registreer gratis of log inals u al bent geregistreerd.
  2. Lees de voorwaarden , de veilinginformatie en de kavelomschrijving goed.
  3. Bezoek de kijkdagen om de kavels te inspecteren. Controleer hier de algehele staat voordat u een bod plaatst
  4. Bepaal en plaats uw bod.

U krijgt na invoering van het bod een overzicht inclusief alle kosten waarna u uw bod kunt bevestigen.

BOG Auctions veilt in opdracht van derden en geeft geen garantie op aangeboden kavels.

Een geplaatst bod is niet vrijblijvend. Als de kavel wordt gegund, bent u verplicht dit tegen het door u geboden bedrag af te nemen.

Als koper bent u verantwoordelijk voor een tijdige betaling en het tijdig afhalen van de gekochte kavels.

Door het plaatsen van een bod verklaart u (wederom) akkoord te gaan met de voorwaarden.