GEGUND - Golfbaan Weleveld

Kavelnummer: 4598-1

Kavelgegevens

Omschrijving
1. de eigendom van de percelen met de zich daarop bevindende gebouwen en werken, gelegen aan de Bekkingvelderweg 8, 7625 RM Zenderen, kadastraal bekend gemeente Borne, Sectie A, nummers 1303 en 1843, groot respectievelijk vijf aren en elf centiaren en twee hectare en eenentachtig are;
2. het recht van erfpacht lopend tot vijf en twintig maart tweeduizend vierenveertig, van de percelen gelegen aan en nabij de Bekkingvelderweg te Zenderen, kadastraal bekend gemeente Borne, Sectie A, nummers 1302, 1305, 1306, 1307, 1808 en 1809, groot respectievelijk een are, zesenzeventig centiaren, vijf aren, zesenveertig centiaren, zesenvijftig aren, veertig centiaren, zes aren, vijftig centiaren, acht hectaren, tachtig aren, tweeënzestig centiare en tien hectaren, vierenzestig aren, drie centiaren; en
3. het recht van erfpacht lopend tot vijf en twintig maart tweeduizend vierenveertig, van het perceel cultuurgrond gelegen aan de Bekkingvelderweg te Zenderen, kadastraal bekend gemeente Borne, Sectie A, nummer 2047, groot een hectare, negenentachtig are en drieënnegentig centiare, welk kadastrale perceel gedeeltelijk is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b Belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van Enexis B.V.;

Omschrijving makelaar
Het aangebodene is gelegen in het buitengebied van de plaats Zenderen in de provincie Overijssel. De omliggende percelen betreffen veelal grasland/ agrarische grond.

In juni 2014 is De Ridder Civiel & cultuurtechniek begonnen met de aanleg van de 9-holes golfbaan op landgoed Weleveld. De baan van Golfclub Weleveld, met NGF A-status, is per 1 mei 2015 geopend voor clubleden en greenfeespelers. De baan is ontworpen door Michiel van der Vaart van Jol Golfdesign.

Naast de 9 holes golfbaan zijn een clubhuis, eenvoudige driving range, putting green en parkeerterrein aanwezig. Het geheel is gelegen op 24.90.81 hectare grond.

Bijlagen:
Bidbook
Deze kavel is nu gesloten
Start veiling 14-07-2017 13:00
Sluiting opbieden 14-07-2017 13:15
Start bieden op afslag 14-07-2017 13:20

Meer informatie over deze veiling:
GEGUND - Golfbaan Weleveld

Biedgegevens

Deze veiling wordt uitgevoerd door:


Soort kavel Geen inzetpremie van toepassing
Openingsbod € 0
Aantal biedingen 1
Hoogste opbod € 0
Bedrag afslag € 325000
Laatste bod € 325.000,00

  • Toewijzing aan de hoogste bieder geschiedt na gunning van de opdrachtgever.  De opdrachtgever heeft het recht van gunning. Zie voor de gunningstermijn en verdere informatie de algemene en bijzondere veilingvoorwaarden.
  • Het bod is exclusief eventuele (veiling)kosten en
    belastingen.  Uw bod is exclusief eventuele p.m.-posten, inzetpremie en belasting. Na invoering van een bod kunt u dit op de volgende pagina bevestigen. Daar worden ook de totale kosten (excl. p.m.-posten, inzetpremie en belastingen) bij uw bod opgeteld getoond.

U moet ingelogd zijn om te kunnen bieden

Nog geen toegang?
Registreren
Refresh question answers
  • Doorsturen
  • Stel een vraag

Bod plaatsen?

  1. Registreer gratis of log inals u al bent geregistreerd.
  2. Lees de voorwaarden , de veilinginformatie en de kavelomschrijving goed.
  3. Bezoek de kijkdagen om de kavels te inspecteren. Controleer hier de algehele staat voordat u een bod plaatst
  4. Bepaal en plaats uw bod.

U krijgt na invoering van het bod een overzicht inclusief alle kosten waarna u uw bod kunt bevestigen.

BOG Auctions veilt in opdracht van derden en geeft geen garantie op aangeboden kavels.

Een geplaatst bod is niet vrijblijvend. Als de kavel wordt gegund, bent u verplicht dit tegen het door u geboden bedrag af te nemen.

Als koper bent u verantwoordelijk voor een tijdige betaling en het tijdig afhalen van de gekochte kavels.

Door het plaatsen van een bod verklaart u (wederom) akkoord te gaan met de voorwaarden.