ONDERHANDS VERKOCHT - Vlaardingweg 51, 53 en 55, Rotterdam

Kavelnummer: 4600-1

Let op! Dit object is onderhands verkocht. Het is niet mogelijk op dit object te bieden.
Voor meer informatie kunt u zich tot de veilingnotaris vervoegen.

Omschrijving
1. het erfpachtsrecht, eindigende op 31 december 2053 van een perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, met de rechten van de erfpachter op de op die grond gestichte opstallen, bestaande uit een bedrijfsruimte met kantoor, erf en verder aanbehoren, staande en gelegen aan de Vlaardingweg 51 te 3044 CJ Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AC nummer 840, groot 14 are 93 centiare;
2. het erfpachtsrecht, eindigende op 1 oktober 2049 van een perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, met de rechten van de erfpachter op de op die grond gestichte opstallen, bestaande uit een bedrijfsruimte met kantoor, erf en verder aanbehoren, staande en gelegen aan de Vlaardingweg 53 te 3044 CJ Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AC nummer 767, groot 16 are 84 centiare;
3. het erfpachtsrecht, eindigende op 29 september 2049 van een perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, met de rechten van de erfpachter op de op die grond gestichte opstallen, bestaande uit een bedrijfsruimte met kantoor, erf en verder aanbehoren, staande en gelegen aan de Vlaardingweg 55 te 3044 CJ Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AC nummer 766, groot 46 are 6 centiare.

Bijlagen:
Uittreksels kadastrale kaarten
Kadastrale berichten object

Het is op dit moment niet (meer) mogelijk om een bod te plaatsen.

Deze kavel is nu gesloten
Start veiling 13-07-2017 08:00
Sluiting opbieden 13-07-2017 08:00
Start bieden op afslag 13-07-2017 08:05
  • Doorsturen
  • Stel een vraag