GEANNULEERD - Amstelveen, Meander 637

Kavelnummer: 4644-1

Omschrijving
              Let op! Deze veiling is geannuleerd. Bieden op dit object is niet mogelijk.

Volgens informatie van de eigenaar van 23 augustus 2017 staat het Registergoed leeg

Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de vierkamer-flatwoning gelegen op de elfde verdieping van na te melden gebouw, alsmede van de zich in de onderbouw van dat gebouw bevindende berging, plaatselijk bekend te 1181 WN Amstelveen, Meander 637, kadastraal bekend gemeente Amstelveen, sectie H complexaanduiding 10877-A appartementsindexnummer 42, uitmakende het achtenzestig tweeduizend achthonderd vijfenzeventigste (68/2875) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het flatgebouw met bijgebouw, alsmede onder- en nabij gelegen grond plaatselijk bekend Meander 557 tot en met 647 (oneven nummers) te Amstelveen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amstelveen sectie H nummer 9111, groot zeven are tien centiaren, zulks met inbegrip van de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.


Het is op dit moment niet (meer) mogelijk om een bod te plaatsen.

Deze kavel is nu gesloten
Start veiling 06-09-2017 08:00
Sluiting opbieden 06-09-2017 08:15
Start bieden op afslag 06-09-2017 08:20

Meer informatie over deze veiling:
GEANNULEERD - Amstelveen, Meander 637

  • Doorsturen
  • Stel een vraag