Wormer, Engewormer 27 A

Kavelnummer: 4668-1

Omschrijving
              Let op! Deze veiling is geannuleerd vanwege een onderhandse verkoping. Bieden op dit object is niet mogelijk.

Het tijdelijk recht van opstal oorspronkelijk lopend tot eenendertig juli tweeduizend zes en thans verlengd op grond van het bepaalde in artikel 5:104 juncto artikel 5:98 van het Burgerlijk Wetboek op een perceel grond (eigendom van de vereniging: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd te 's-Graveland) plaatselijk bekend 1531 MX Wormer, Engewormer 27 A, kadastraal bekend gemeente Wormer, sectie G, nummer 1867, groot vijftig are (50a), met de rechten van na te noemen rechthebbende van de zich op die grond gestichte opstallen, zijnde een (bedrijfs)woning met bedrijfsgebouwen en verdere aanhorigheden, (het "Registergoed"), daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

Let op: de foto's dateren uit september 2016.


Bijlages
Klik hier om naar de openbare online dataroom te gaan

Het is op dit moment niet (meer) mogelijk om een bod te plaatsen.

Deze kavel is nu gesloten
Start veiling 05-09-2017 08:00
Sluiting opbieden 05-09-2017 08:00
Start bieden op afslag 05-09-2017 08:05

Meer informatie over deze veiling:
ONDERHANDS VERKOCHT - Wormer, Engewormer 27 A

  • Doorsturen
  • Stel een vraag