Lemiers, Mamelis 1 en 1A

Kavelnummer: 4689-1

Omschrijving
              GegundPercelen grond met de daarop gelegen (bedrijfs-)woning met bedrijfshal, plaatselijk bekend Mamelis 1 en 1a te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 520 en 528, respectievelijk groot één hectare eenenvijftig are tachtig centiare en zevenendertig are dertig centiare, welk perceel met nummer 520 is belast met opstalrechten nutsvoorzieningen ten behoeve van de gemeente Vaals en de Stad Aken.

Omschrijving makelaar
De voormalige schuurpapierfabriek 'Gelva' is gelegen in het buitengebied van Vaals, dicht bij de grens met Aken, Duitsland. Naast de bedrijfsgebouwen (11.760m2) bevindt zich op het terrein een voormalige (vrijstaande) bedrijfswoning. Het perceel (18.910m2) is gedeeltelijk bebouwd en grenst aan de voorzijde direct aan de provinciale weg en aan de achterzijde op ca. 150 meter van de grens met Duitsland. Voor het overige wordt het perceel nagenoeg geheel omringd door agrarisch gebied, deels met cultuurhistorische waarde.
Nb. De opstallen verkeren in een slechte staat van onderhoud waarbij de voorzieningen (elektra, sanitair ed.) deels gesloopt zijn.

Het object heeft een totale oppervlakte van circa 9.725 m².

Betreffende de huursituatie wordt verwezen naar de veilingbrochure.

Bijlages
Klik hier om naar de openbare online dataroom te gaan

Het is op dit moment niet (meer) mogelijk om een bod te plaatsen.

U kunt nu bieden op afslag!
Start veiling 23-11-2017 10:30
Sluiting opbieden 23-11-2017 10:45
Start bieden op afslag 23-11-2017 10:50

Meer informatie over deze veiling:
GEGUND - Lemiers, Mamelis 1 en 1A

  • Doorsturen
  • Stel een vraag