Beek, Elsstraat 25

Kavelnummer: 4872-1

Conform opgave van de Vereniging van Eigenaars als bedoeld in artikel 5:122 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek geldt het volgende:
(i) Het maandelijkse exploitatievoorschot voor het jaar 2018 bedraagt EUR 88,76.
(ii) Het reservefonds in de Vereniging van Eigenaars bedraagt EUR 81.781,92 per 5 januari 2018.
(iii) Het aandeel in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaars met betrekking tot het Registergoed bedraagt EUR 2.177,63.
Het waterverbruik wordt door de Vereniging van Eigenaars afgehandeld. De afrekening van het waterverbruik 2016 is nog niet voldaan.

Kavelgegevens

Omschrijving
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitende gebruik van de winkelruimte met toebehoren op de begane grond en berging in het souterrain, plaatselijk bekend te 6191 JW Beek, Elsstraat 25, kadastraal bekend gemeente Beek sectie B complexaanduiding 7087-A appartementsindexnummer 4, uitmakende het negen driehonderdachtendertigste (9/338) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond met flatgebouw, omvattende acht winkels, een kantoorpand en zevenentwintig woningen met bergingen, staande en gelegen te Beek aan de Elsstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Beek sectie B nummer 7031, groot vijftien are zevenentachtig centiare.


Deze kavel is nu gesloten
Start veiling 30-01-2018 14:30
Sluiting opbieden 30-01-2018 14:49
Start bieden op afslag 30-01-2018 14:54

Meer informatie over deze veiling:
Beek, Elsstraat 25

Biedgegevens

Deze veiling wordt uitgevoerd door:


Soort kavel 1% inzetpremie ten laste van koper
Openingsbod € 0
Aantal biedingen 8
Hoogste opbod € 21000
Bedrag afslag € 30000
Laatste bod € 51.000,00

  • Toewijzing aan de hoogste bieder geschiedt na gunning van de opdrachtgever.  De opdrachtgever heeft het recht van gunning. Zie voor de gunningstermijn en verdere informatie de algemene en bijzondere veilingvoorwaarden.
  • Het bod is exclusief eventuele (veiling)kosten en
    belastingen.  Uw bod is exclusief eventuele p.m.-posten, inzetpremie en belasting. Na invoering van een bod kunt u dit op de volgende pagina bevestigen. Daar worden ook de totale kosten (excl. p.m.-posten, inzetpremie en belastingen) bij uw bod opgeteld getoond.

U moet ingelogd zijn om te kunnen bieden

Nog geen toegang?
Registreren
Refresh question answers
  • Doorsturen
  • Stel een vraag

Bod plaatsen?

  1. Registreer gratis of log inals u al bent geregistreerd.
  2. Lees de voorwaarden , de veilinginformatie en de kavelomschrijving goed.
  3. Bezoek de kijkdagen om de kavels te inspecteren. Controleer hier de algehele staat voordat u een bod plaatst
  4. Bepaal en plaats uw bod.

U krijgt na invoering van het bod een overzicht inclusief alle kosten waarna u uw bod kunt bevestigen.

BOG Auctions veilt in opdracht van derden en geeft geen garantie op aangeboden kavels.

Een geplaatst bod is niet vrijblijvend. Als de kavel wordt gegund, bent u verplicht dit tegen het door u geboden bedrag af te nemen.

Als koper bent u verantwoordelijk voor een tijdige betaling en het tijdig afhalen van de gekochte kavels.

Door het plaatsen van een bod verklaart u (wederom) akkoord te gaan met de voorwaarden.