UITGESTELD - Winschoten, Beertsterweg 1, 1A, 1B, 1C, 1D en 3

Kavelnummer: 4887-1

Volgens informatie is de huurovereenkomst van de Beertsterweg 1C te Winschoten op 13 oktober 2017 opgezegd door de huurder per 14 oktober 2018. Vorenstaande komt geheel voor rekening en risico van koper op de veiling.

Omschrijving
              Let op! Deze veiling is uitgesteld. Bieden op dit object is vooralsnog niet mogelijk.

(i) het bedrijfspand met ondergrond, parkeerplaats, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend te 9672 BE Winschoten, Beertsterweg 3, kadastraal bekend gemeente Winschoten sectie I nummer 505, groot vijfenzestig are tweeënnegentig centiare;
(ii) grond gelegen aan de Beertsterweg te Winschoten, plaatselijk bekend te 9672 BE Winschoten, Beertsterweg 1, kadastraal bekend gemeente Winschoten sectie I nummer 601, groot twee are zesendertig centiare; welk perceel, volgens informatie verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, blijkens een inschrijving in register Hypotheken 4 deel 6591 nummer 28, destijds te Groningen, is belast met een recht van opstal ten behoeve van McDonald’s Nederland B.V,
(iii) het bedrijfspand met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend te 9672 BE Winschoten, Beertsterweg 1-A, 1-B en 1-C, kadastraal bekend gemeente Winschoten sectie I nummer 664, groot tweeëntachtig are achtentachtig centiare;
(iv) het bedrijfspand met parkeerterrein, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend te 9672 BE Winschoten, Beertsterweg 1-D, kadastraal bekend gemeente Winschoten sectie I nummer 665, groot zesennegentig are drieëndertig centiare;Het is op dit moment niet (meer) mogelijk om een bod te plaatsen.

Deze kavel is nu gesloten
Start veiling 16-02-2018 08:00
Sluiting opbieden 16-02-2018 08:00
Start bieden op afslag 16-02-2018 08:05
  • Doorsturen
  • Stel een vraag