GEGUND - Almere, Transistorstraat 26

Kavelnummer: 4924-1

Kavelgegevens

Omschrijving
Het bedrijfspand met ondergrond, erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend 1322 CE Almere, Transistorstraat 26, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie S, nummer 221, groot zeventien are (17a) (het "Registergoed"), daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
Het Registergoed is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Wet Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Liander Infra N.V., een naamloze vennootschap met zetel te Arnhem, welk recht werd gevestigd door de inschrijving ten
kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zwolle) op éénentwintig juli negentienhonderd negenentachtig in register Hypotheken 4, deel 6351 nummer 54, van een afschrift van een akte tot levering, op twintig juli negentienhonderd negenentachtig verleden voor een plaatsvervanger van mr. S.C. Trip, destijds notaris te Almere, welk recht eerder in rang is dan het recht van de executerende Schuldeiseres.


Deze kavel is nu gesloten
Start veiling 26-02-2018 15:00
Sluiting opbieden 26-02-2018 15:45
Start bieden op afslag 26-02-2018 15:50

Meer informatie over deze veiling:
GEGUND - Almere, Transistorstraat 26

Biedgegevens

Deze veiling wordt uitgevoerd door:


Soort kavel 1% inzetpremie ten laste van koper
Openingsbod € 0
Aantal biedingen 28
Hoogste opbod € 642000
Bedrag afslag € 6000
Laatste bod € 648.000,00

  • Toewijzing aan de hoogste bieder geschiedt na gunning van de opdrachtgever.  De opdrachtgever heeft het recht van gunning. Zie voor de gunningstermijn en verdere informatie de algemene en bijzondere veilingvoorwaarden.
  • Het bod is exclusief eventuele (veiling)kosten en
    belastingen.  Uw bod is exclusief eventuele p.m.-posten, inzetpremie en belasting. Na invoering van een bod kunt u dit op de volgende pagina bevestigen. Daar worden ook de totale kosten (excl. p.m.-posten, inzetpremie en belastingen) bij uw bod opgeteld getoond.

U moet ingelogd zijn om te kunnen bieden

Nog geen toegang?
Registreren
Refresh question answers
  • Doorsturen
  • Stel een vraag

Bod plaatsen?

  1. Registreer gratis of log inals u al bent geregistreerd.
  2. Lees de voorwaarden , de veilinginformatie en de kavelomschrijving goed.
  3. Bezoek de kijkdagen om de kavels te inspecteren. Controleer hier de algehele staat voordat u een bod plaatst
  4. Bepaal en plaats uw bod.

U krijgt na invoering van het bod een overzicht inclusief alle kosten waarna u uw bod kunt bevestigen.

BOG Auctions veilt in opdracht van derden en geeft geen garantie op aangeboden kavels.

Een geplaatst bod is niet vrijblijvend. Als de kavel wordt gegund, bent u verplicht dit tegen het door u geboden bedrag af te nemen.

Als koper bent u verantwoordelijk voor een tijdige betaling en het tijdig afhalen van de gekochte kavels.

Door het plaatsen van een bod verklaart u (wederom) akkoord te gaan met de voorwaarden.