UITGESTELD - Boesingheliede, Schipholweg 973 en 979 ABC

Kavelnummer: 4989-1

Omschrijving
              Let op! Deze veiling is uitgesteld. Bieden op dit object is vooralsnog niet mogelijk.

Een perceel grond met het daarop gelegen bedrijfspand, plaatselijk bekend Schipholweg 973 te Boesingheliede, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AB, nummer 233, groot tweeëntwintig are en twaalf centiare;
een perceel grond met het daarop gelegen bedrijfspand, plaatselijk bekend Schipholweg 979 A, B en C te Boesingheliede, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AB, nummer 1269, groot elf are negentig centiare en nummer 630, groot drie are zestig centiare.

- Voor wat betreft het gedeelte van het Registergoed dat als bedrijfspand wordt gebruikt:
- komt de Verkoper niet de bevoegdheid toe om de bestaande huurovereenkomst(en) te vernietigen met een beroep op artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek;

- Voor wat betreft het gedeelte van het Registergoed dat als woning wordt gebruikt:
- heeft de Verkoper het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek voor de inroeping van het huurbeding ter zake van de in de Objectinformatie vermelde huur casu quo opgenomen
huurovereenkomst(en) en eventueel andere ter zake van het Registergoed bestaande huurovereenkomsten aangevraagd en heeft de voorzieningenrechter:
- het daarvoor benodigde verlof verleend;
- de huurder(s) (en onderhuurder(s)) veroordeeld tot ontruiming; en
- een termijn vastgesteld van een maand na betekening aan de huurder(s) (en onderhuurder(s)) van zijn beschikking waarbinnen geen ontruiming mag plaatsvinden.Het is op dit moment niet (meer) mogelijk om een bod te plaatsen.

Deze kavel is nu gesloten
Start veiling 31-05-2018 08:00
Sluiting opbieden 31-05-2018 08:00
Start bieden op afslag 31-05-2018 08:05

Meer informatie over deze veiling:
UITGESTELD - Boesingheliede, Schipholweg 973 en 979 ABC

  • Doorsturen
  • Stel een vraag