Scheemda, Eexterweg 3, 5 en 7

Kavelnummer: 5067-1

Kavelgegevens

Omschrijving
het registergoed dat bestaat uit diverse percelen perceel grond, gelegen aan de Eexterweg te Scheemda, kadastraal bekend gemeente Scheemda, sectie I nummers:
- 542, groot drie are en veertig centiare (3 a 40 ca);
- 543, groot een are en tien centiare (1 a 10 ca);
- 411, groot een hectare, zevenenzestig are en tachtig centiare (1 ha 67 a 80 ca);
- 332, groot een are vijftig centiare (1 a 50 ca); en
- 524, groot twee centiare (2 ca);
alsmede alle met die percelen verbonden gebouwen, werken en beplantingen (het bedrijfscomplex met afzonderlijk woonhuis en verder toebehoren), plaatselijk bekend Eexterweg 3, 5 en 7 te 9679 TG Scheemda,
welk registergoed voor wat betreft de perceelnummers 411, 332 en 524, blijkens de kadastrale registratie is bezwaard met een opstalrecht nutsvoorzieningen, zulks ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V., waarbij wordt verwezen naar de inschrijvingen in de Openbare Registers in het register Hypotheken 4 deel 63720 nummer 22 en deel 58195 nummer 91.


Informatie afkomstig van derden
De woning, Eexterweg 3, is verhuurd. Huurprijs bedraagt € 90,00 per maand
Het bedrijfscomplex (de kadastrale percelen nrs. 411, 524 en 543) is thans nog verhuurd, echter de huur is per 12 september aanstaande opgezegd. De huidige huurprijs bedraagt € 7.000,00 (excl. btw) per maand.

Het complex omvat de voormalige vleeswarenfabriek Scheemda B.V. met woningen, gelegen aan de doorgaande weg.
Indeling complex:
Eexterweg 3 en 5:
Een twee onder één kap woning, waarvan nummer 3 volgens bestemmingsplan wordt aangeduid als dienstwoning. Nummer 5 is thans in gebruik als archief op de begane grond en niet-rokers kantine op de verdieping. kadastraal bekend gemeente Scheemda, sectie I, nummer 542, groot 3.40 are en nummer 543, groot 1.10 are.
Eexterweg 7:
het bedrijfsgebouw met kantoor, vrijstaande werkplaats en romney loods. Het object is specifiek voor de vleesverwerkende industrie gebouwd, waardoor de ruimten voor het overgrote deel gekoeld worden. Het hoofdgebouw dateert van circa 1960, maar is in de loop der jaren uitgebouwd.

Tot het verkochte behoort uitsluitend het registergoed (de onroerende zaak). De in (in een deel van) het registergoed uitgeoefende onderneming en de roerende zaken worden uitdrukkelijk niet mee verkocht. Gelet op het aanstaande einde van de huurovereenkomst ten aanzien van het bedrijfsgedeelte, zal de huurder het pand leeg en ontruimd moeten opleveren conform de huurovereenkomst. Voor zover de veilingkoper roerende zaken wenst over te nemen van de huurder, en de huurder roerende zaken wenst achter te laten ten behoeve van de veilingkoper, dient dit in onderling overleg plaats te vinden.

Bijlages
Klik hier om naar de openbare online dataroom te gaan

Deze kavel is nu gesloten
Start veiling 12-07-2018 10:00
Sluiting opbieden 12-07-2018 10:23
Start bieden op afslag 12-07-2018 10:28

Meer informatie over deze veiling:
Scheemda, Eexterweg 3, 5 en 7

Biedgegevens

Deze veiling wordt uitgevoerd door:


Soort kavel 1% inzetpremie ten laste van koper
Openingsbod € 0
Aantal biedingen 6
Hoogste opbod € 52000
Bedrag afslag € 85000
Laatste bod € 137.000,00

  • Toewijzing aan de hoogste bieder geschiedt na gunning van de opdrachtgever.  De opdrachtgever heeft het recht van gunning. Zie voor de gunningstermijn en verdere informatie de algemene en bijzondere veilingvoorwaarden.
  • Het bod is exclusief eventuele (veiling)kosten en
    belastingen.  Uw bod is exclusief eventuele p.m.-posten, inzetpremie en belasting. Na invoering van een bod kunt u dit op de volgende pagina bevestigen. Daar worden ook de totale kosten (excl. p.m.-posten, inzetpremie en belastingen) bij uw bod opgeteld getoond.

U moet ingelogd zijn om te kunnen bieden

Nog geen toegang?
Registreren
Refresh question answers
  • Doorsturen
  • Stel een vraag

Bod plaatsen?

  1. Registreer gratis of log inals u al bent geregistreerd.
  2. Lees de voorwaarden , de veilinginformatie en de kavelomschrijving goed.
  3. Bezoek de kijkdagen om de kavels te inspecteren. Controleer hier de algehele staat voordat u een bod plaatst
  4. Bepaal en plaats uw bod.

U krijgt na invoering van het bod een overzicht inclusief alle kosten waarna u uw bod kunt bevestigen.

BOG Auctions veilt in opdracht van derden en geeft geen garantie op aangeboden kavels.

Een geplaatst bod is niet vrijblijvend. Als de kavel wordt gegund, bent u verplicht dit tegen het door u geboden bedrag af te nemen.

Als koper bent u verantwoordelijk voor een tijdige betaling en het tijdig afhalen van de gekochte kavels.

Door het plaatsen van een bod verklaart u (wederom) akkoord te gaan met de voorwaarden.