Partnerveiling - Wijchen, Vormerseweg 10

Kavelnummer: 5098-1

Omschrijving
              Deze veiling wordt gehouden op een partnerplatform!
Klik hier voor het (externe) verkoopplatform

Aan de rand van Wijchen ligt het agrarisch complex “De Vormer”. Dit complex bestaat uit twee monumentale boerderijen met bijbehorende bijgebouwen. Het object bestaat uit een woonhuis met aangelegen schuur, een opslagloods, bakhuis en een paardenstal. Al deze opstallen zijn aangewezen als Rijksmonument.

Ga voor alle informatie direct naar de website van Landelijk Vastgoed Online.

De Vormerseweg 10 is momenteel regulier verpacht (ex artikel 62 Pachtwet) en zal als zodanig geleverd worden. Dit betekent dat de huidige eigenaar met de pachter een reguliere pachtovereenkomst heeft gesloten. De pachtovereenkomst kan door de koper (nieuwe verpachter) niet eenzijdig worden opgezegd. Het object kan alleen worden overgedragen aan een koper die een zogenaamde veilige verpachter betreft. Om de belangen van de pachter te waarborgen, zal de koper (nieuwe verpachter) hiervoor bij overdracht een brief aan de pachter moeten sturen waarin staat opgenomen dat hij/zij afziet van zijn/haar recht om de pachtovereenkomst op te zeggen met als reden het dringend eigen gebruik van het object. Een voorbeeld brief ‘veilige verpachter’ is te downloaden op de verkoopwebsite.

Het perceel heeft een afmeting van ca. 1.89.60 hectare. De exacte oppervlakte van het object zal bekend worden na inmeting door het Kadaster. Deze inmeting vindt plaats voor de notariële levering. De boerderij met bedrijfsopstallen is gelegen aan de Vormerseweg 10 en ligt ten zuidwesten van Wijchen. De ontsluiting van het perceel gaat over een gezamenlijke toegangsweg die bij verkoop apart zal worden ingemeten.


Bijlages
Klik hier om naar de openbare online dataroom te gaan

Het is op dit moment niet (meer) mogelijk om een bod te plaatsen.

Deze veiling start over 70.0 dagen en 16.636666666666667 uur
Start veiling 27-09-2018 14:30
Sluiting veiling 27-09-2018 14:45

Meer informatie over deze veiling:
Partnerveiling - Wijchen, Vormerseweg 10

  • Doorsturen
  • Stel een vraag