Vlaardingen, Koningin Wilhelminahaven NZ 2

Kavelnummer: 5142-1

Kavelgegevens

Omschrijving
Het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Vlaardingen, sectie B, complexaanduiding 9715A, appartementsindex 10, welk appartementsrecht omvat:
a. het negenennegentig/negenhonderd negenentachtigste onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het eeuwigdurend recht van erfpacht, van een perceel grond, gelegen te Vlaardingen en in eigendom toebehorende aan die gemeente, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Vlaardingen, sectie B, nummer 9378, groot elf aren en veertig centiaren, met de zich op die grond bevindende opstallen, uitmakende een gebouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend te Vlaardingen als Koningin Wilhelminahaven NZ 2;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de kantoorruimte gelegen op de vierde verdieping en een gedeelte van de zolder, met verder toebehoren, plaatselijk bekend als Koningin Wilhelminahaven NZ 2, 3134 KE Vlaardingen; bedragende de jaarlijkse erfpachtscanon ten behoeve van de gemeente Vlaardingen tweeëntwintig euro en tweeëndertig eurocent (€ 22,32), bij vooruitbetaling te voldoen op twee januari van ieder jaar;
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Vlaardingen, sectie B, complexaanduiding 9715A, appartementsindex 18, welk appartementsrecht omvat:
a. het zesendertig/negenhonderd negenentachtigste onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1.a omschreven gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de kantoorruimte gelegen op de vierde verdieping met verder toebehoren, --
plaatselijk bekend als Koningin Wilhelminahaven NZ 2, 3134 KE Vlaardingen; bedragende de jaarlijkse erfpachtscanon ten behoeve van de gemeente Vlaardingen twee euro en twee eurocent (€ 2,02), bij vooruitbetaling te voldoen op twee januari van ieder jaar.


Bijlages
Klik hier om naar de openbare online dataroom te gaan

Deze veiling start over 16.0 dagen en 14.901666666666667 uur
Start veiling 11-10-2018 11:00
Sluiting opbieden 11-10-2018 11:15
Start bieden op afslag 11-10-2018 11:20

Meer informatie over deze veiling:
Vlaardingen, Koningin Wilhelminahaven NZ 2

Biedgegevens

Deze veiling wordt uitgevoerd door:


Soort kavel 1% inzetpremie ten laste van koper
Openingsbod € 0
Aantal biedingen 0
Laatste bod € 0,00

  • Toewijzing aan de hoogste bieder geschiedt na gunning van de opdrachtgever.  De opdrachtgever heeft het recht van gunning. Zie voor de gunningstermijn en verdere informatie de algemene en bijzondere veilingvoorwaarden.
  • Het bod is exclusief eventuele (veiling)kosten en
    belastingen.  Uw bod is exclusief eventuele p.m.-posten, inzetpremie en belasting. Na invoering van een bod kunt u dit op de volgende pagina bevestigen. Daar worden ook de totale kosten (excl. p.m.-posten, inzetpremie en belastingen) bij uw bod opgeteld getoond.

U moet ingelogd zijn om te kunnen bieden

Nog geen toegang?
Registreren
Refresh question answers
  • Doorsturen
  • Stel een vraag

Bod plaatsen?

  1. Registreer gratis of log inals u al bent geregistreerd.
  2. Lees de voorwaarden , de veilinginformatie en de kavelomschrijving goed.
  3. Bezoek de kijkdagen om de kavels te inspecteren. Controleer hier de algehele staat voordat u een bod plaatst
  4. Bepaal en plaats uw bod.

U krijgt na invoering van het bod een overzicht inclusief alle kosten waarna u uw bod kunt bevestigen.

BOG Auctions veilt in opdracht van derden en geeft geen garantie op aangeboden kavels.

Een geplaatst bod is niet vrijblijvend. Als de kavel wordt gegund, bent u verplicht dit tegen het door u geboden bedrag af te nemen.

Als koper bent u verantwoordelijk voor een tijdige betaling en het tijdig afhalen van de gekochte kavels.

Door het plaatsen van een bod verklaart u (wederom) akkoord te gaan met de voorwaarden.