UITGESTELD - Vlaardingen, Koningin Wilhelminahaven NZ 2

Kavelnummer: 5142-1

Omschrijving
              Let op! Deze veiling is uitgesteld. Bieden op dit object is vooralsnog niet mogelijk.

Het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Vlaardingen, sectie B, complexaanduiding 9715A, appartementsindex 10, welk appartementsrecht omvat:
a. het negenennegentig/negenhonderd negenentachtigste onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het eeuwigdurend recht van erfpacht, van een perceel grond, gelegen te Vlaardingen en in eigendom toebehorende aan die gemeente, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Vlaardingen, sectie B, nummer 9378, groot elf aren en veertig centiaren, met de zich op die grond bevindende opstallen, uitmakende een gebouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend te Vlaardingen als Koningin Wilhelminahaven NZ 2;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de kantoorruimte gelegen op de vierde verdieping en een gedeelte van de zolder, met verder toebehoren, plaatselijk bekend als Koningin Wilhelminahaven NZ 2, 3134 KE Vlaardingen; bedragende de jaarlijkse erfpachtscanon ten behoeve van de gemeente Vlaardingen tweeëntwintig euro en tweeëndertig eurocent (€ 22,32), bij vooruitbetaling te voldoen op twee januari van ieder jaar;
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Vlaardingen, sectie B, complexaanduiding 9715A, appartementsindex 18, welk appartementsrecht omvat:
a. het zesendertig/negenhonderd negenentachtigste onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1.a omschreven gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de kantoorruimte gelegen op de vierde verdieping met verder toebehoren, --
plaatselijk bekend als Koningin Wilhelminahaven NZ 2, 3134 KE Vlaardingen; bedragende de jaarlijkse erfpachtscanon ten behoeve van de gemeente Vlaardingen twee euro en twee eurocent (€ 2,02), bij vooruitbetaling te voldoen op twee januari van ieder jaar.


Bijlages
Klik hier om naar de openbare online dataroom te gaan

Het is op dit moment niet (meer) mogelijk om een bod te plaatsen.

Deze kavel is nu gesloten
Start veiling 11-10-2018 08:00
Sluiting opbieden 11-10-2018 08:00
Start bieden op afslag 11-10-2018 08:05

Meer informatie over deze veiling:
UITGESTELD - Vlaardingen, Koningin Wilhelminahaven NZ 2

  • Doorsturen
  • Stel een vraag