Moordrecht, Oostpolderweg 6

Kavelnummer: 5156-1

De verkoper heeft op 2 november 2018 kennisgenomen van de twee op de veilingsite en in de brochures vermelde huurovereenkomsten bedrijfsruimte met betrekking tot de registergoederen aan respectievelijk de Oostpolderweg 6 te Moordrecht en de Ambachtweg 33 te Moordrecht. De verkoper beroept zich in zijn hoedanigheid van beslaglegger op de onverbindendheid van de rechten en beperkingen voortvloeiend uit de hiervoor genoemde twee huurovereenkomsten (artikel 505 lid 2 Rv; verhuur na beslag). Subsidiair heeft de verkoper de huurovereenkomsten met een beroep op de artikelen 3:50 juncto 3:45 BW (actio pauliana) vernietigd. Aan de koper wordt de bevoegdheid overgelaten de uit genoemd beroep op de onverbindendheid dan wel uit de vernietiging voortvloeiende aanspraken tegenover derden voor eigen rekening en risico geldend te maken.

Kavelgegevens

Omschrijving
percelen grond met het daarop gelegen bedrijfspand, plaatselijk bekend Oostpolderweg 6 te 2841 DA Moordrecht, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie C, nummers 5248, 4904 en nummer 5247, respectievelijk groot twaalf are en zevenentwintig centiare, vijfenvijftig centiare en drie centiare, alsmede de onverdeelde helft in de percelen, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie C, nummers 4905 en 4906, respectievelijk groot één are zeventig centiare en vierendertig centiare,
welk perceel met nummer 5247 belast is met een opstalrecht voor nutsvoorzieningen ten behoeve van Stedin Netten B.V.Bijlages
Klik hier om naar de openbare online dataroom te gaan

Deze kavel is nu gesloten
Start veiling 06-11-2018 14:30
Sluiting opbieden 06-11-2018 15:21
Start bieden op afslag 06-11-2018 15:26

Meer informatie over deze veiling:
Moordrecht, Oostpolderweg 6

Biedgegevens

Deze veiling wordt uitgevoerd door:


Soort kavel 1% inzetpremie ten laste van koper
Openingsbod € 0
Aantal biedingen 52
Hoogste opbod € 332500
Bedrag afslag € 40000
Laatste bod € 372.500,00

  • Toewijzing aan de hoogste bieder geschiedt na gunning van de opdrachtgever.  De opdrachtgever heeft het recht van gunning. Zie voor de gunningstermijn en verdere informatie de algemene en bijzondere veilingvoorwaarden.
  • Het bod is exclusief eventuele (veiling)kosten en
    belastingen.  Uw bod is exclusief eventuele p.m.-posten, inzetpremie en belasting. Na invoering van een bod kunt u dit op de volgende pagina bevestigen. Daar worden ook de totale kosten (excl. p.m.-posten, inzetpremie en belastingen) bij uw bod opgeteld getoond.

U moet ingelogd zijn om te kunnen bieden

Nog geen toegang?
Registreren
Refresh question answers
  • Doorsturen
  • Stel een vraag

Bod plaatsen?

  1. Registreer gratis of log inals u al bent geregistreerd.
  2. Lees de voorwaarden , de veilinginformatie en de kavelomschrijving goed.
  3. Bezoek de kijkdagen om de kavels te inspecteren. Controleer hier de algehele staat voordat u een bod plaatst
  4. Bepaal en plaats uw bod.

U krijgt na invoering van het bod een overzicht inclusief alle kosten waarna u uw bod kunt bevestigen.

BOG Auctions veilt in opdracht van derden en geeft geen garantie op aangeboden kavels.

Een geplaatst bod is niet vrijblijvend. Als de kavel wordt gegund, bent u verplicht dit tegen het door u geboden bedrag af te nemen.

Als koper bent u verantwoordelijk voor een tijdige betaling en het tijdig afhalen van de gekochte kavels.

Door het plaatsen van een bod verklaart u (wederom) akkoord te gaan met de voorwaarden.