BOG Auctions

Veiling: ONDERHANDS VERKOCHT - Den Haag, Laan van Waalhaven 63 (tevens bekend als 337)

Overzicht

Let op! Deze veiling is geannuleerd vanwege een onderhandse verkoping. Bieden op dit object is niet mogelijk.

Online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder van de Laan van Waalhaven 63(tevens bekend als 337) te Den Haag.
Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

U bevindt zich op de veilinginformatiepagina.
Meer informatie over het object

Veilingnotaris
Buren NV
mr. G. Schrickx
Johan de Wittlaan 15
2517 JR Den Haag
Telefoon: +31 (0) 70 - 318 42 00
Fax: +31(0)70 - 356 13 40
Dit dossier is in behandeling bij mw. mr. K. (Kirsten) Prick
E-mail: k.prick@burenlegal.com

Veilingvoorwaarden
Op deze veiling zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing:
AVVI 2015
Bijzondere Veilingvoorwaarden

Biedprotocol
Voor deelname aan deze veiling dient u zich te registreren en te legaliseren.
Klik hier voor informatie over biedmethodiek zoals beschreven in het biedprotocol.

Kosten
De Koper is naast het geboden bedrag de volgende kosten verschuldigd:
- Veilingkosten ter hoogte van Eur 22.669,53 incl. BTW (dit bedrag wordt tijdens het bieden automatisch bij uw bieding opgeteld)
- Overdrachtsbelasting
- 1% inzetpremie ten laste van koper
Zie voor de specificatie van de kosten het onderstaande overzicht:
Kostenoverzicht

Inzetpremie
Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: 1% inzetpremie ten laste van koper.
Deze premie wordt berekend over het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet en wordt uitgekeerd aan de hoogste bieder bij inzet, tenzij de inzetter ook de koper is. Lees verder de veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. Deze premie wordt niet getoond tijdens het biedproces.

Klik hier om direct naar de objectpagina te gaan

Veilinggegevens

Start veiling 04-09-2017 15:00
Sluiting vanaf 04-09-2017 15:20

Toelichting

Let op! Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase met twee minuten verlengd.

Let op! Op iedere veiling zijn veilingvoorwaarden van toepassing, die staan vermeld op het tabblad veilinginformatie. Lees deze (algemene en bijzondere) veilingvoorwaarden voorafgaand aan de veiling zorgvuldig door en neem bij eventuele onduidelijkheden tijdig contact op met ons.

Let op! Voor een optimale werking van de website dient uw systeem aan een aantal minimale eisen te voldoen.
Bekijk de systeemeisen.

Nummer
 
Beschrijving
Laatste bod
4673-1
Den Haag, Laan van Waalhaven 63 (tevens bekend als 337)
              Let op! Deze veiling is geannuleerd vanwege een onderhandse verkoping. Bieden op dit object is niet mogelijk.

Het bedrijfspand met grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend LAAN VAN WAALHAVEN 63 (postcode 2497 GN) en 337 (postcode 2497 GM) TE ‘s-GRAVENHAGE, kadastraal bekend gemeente ‘s-Gravenhage, sectie BK nummer 3486, groot achtentwintig are veertig centiare.

De huurovereenkomst van de parkeerplaatsen is maandelijks opzegbaar. Verkoper geeft geen enkele garantie(s) ten aanzien van deze verhuur.
Ten aanzien van de huurovereenkomst met Krimpex B.V. wordt uitdrukkelijk gewezen op het feit dat de huurder (volgens de eigenaar van het registergoed en volgens de huurder zelf) nimmer toegang tot het registergoed heeft gehad en nimmer huurpenningen heeft betaald. De verkoper geeft geen enkele garanties ten aanzien van deze verhuur en staat niet in voor de juistheid van deze informatie.

Bezichtigingen
Het is mogelijk om dit object te bezichtigen, hiervoor kunt u contact opnemen met de heer B. Jochemsen middels: jochemsen@burenlegal.com of 070 - 318 4200


Bijlages
Klik hier om naar de openbare online dataroom te gaan

0