BOG Auctions

Veiling: GEANNULEERD - Project 'Veldzicht aan de Vecht'

Overzicht

Let op! Deze veiling is geannuleerd. Bieden op dit object is niet mogelijk.

Online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder van de s-Gravenlandseweg 22 te Weesp.
Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

U bevindt zich op de veilinginformatiepagina.
Meer informatie over het object

Veilingnotaris
AKD N.V.
mr. S.J. Billet
Postbus 6019
5600 HA Eindhoven
Telefoon: +31 (0) 88 - 253 58 33
Fax: -
Dit dossier is in behandeling bij mw. M. (Marjolein) Van der Graaf
E-mail: mvandergraaf@akd.nl

Veilingvoorwaarden
Op deze veiling zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing:
AVVI 2015
Bijzondere Veilingvoorwaarden

Biedprotocol
Voor deelname aan deze veiling dient u zich te registreren en te legaliseren.
Klik hier voor informatie over biedmethodiek zoals beschreven in het biedprotocol.

Kosten
De Koper is naast het geboden bedrag de volgende kosten verschuldigd:
- Veilingkosten ter hoogte van Eur 8767,49 incl. BTW (dit bedrag wordt tijdens het bieden automatisch bij uw bieding opgeteld)
- Omzetbelasting en overdrachtsbelasting (zie bijzondere veilingvoorwaarden)
- 1% inzetpremie ten laste van koper
Zie voor de specificatie van de kosten het onderstaande overzicht:
Kostenoverzicht

Inzetpremie
Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: 1% inzetpremie ten laste van koper.
Deze premie wordt berekend over het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet en wordt uitgekeerd aan de hoogste bieder bij inzet, tenzij de inzetter ook de koper is. Lees verder de veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. Deze premie wordt niet getoond tijdens het biedproces.

Klik hier om direct naar de objectpagina te gaan

Veilinggegevens

Start veiling 15-11-2017 08:00
Sluiting vanaf 15-11-2017 08:20

Toelichting

Let op! Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase met twee minuten verlengd.

Let op! Op iedere veiling zijn veilingvoorwaarden van toepassing, die staan vermeld op het tabblad veilinginformatie. Lees deze (algemene en bijzondere) veilingvoorwaarden voorafgaand aan de veiling zorgvuldig door en neem bij eventuele onduidelijkheden tijdig contact op met ons.

Let op! Voor een optimale werking van de website dient uw systeem aan een aantal minimale eisen te voldoen.
Bekijk de systeemeisen.

Nummer
 
Beschrijving
Laatste bod
4775-1
GEANNULEERD - Weesp, s-Gravenlandseweg 22
              Let op! Deze veiling is geannuleerd. Bieden op dit object is niet mogelijk.

De percelen grond met de daarop aanwezige opstallen, gelegen aan en nabij de 's Gravelandseweg 22 te Weesp, kadastraal bekend gemeente Weesp, sectie F, nummer 2401, groot vijfenveertig are en twintig twintig centiare, nummer 2402, groot zeven are, nummer 2403, groot negen are en veertig centiare, nummer 2404, groot negen are en vijfenzestig centiare, nummer 2405, groot tien are, nummer 2406, groot zeven are en zesenzeventig centiare en nummer 2407, groot tien are en vijftien centiare.


Bijlages
Klik hier om naar de openbare online dataroom te gaan

0