BOG Auctions

Veiling: Beek, Elsstraat 25

Overzicht

Online executieveiling in opdracht van de beslaglegger van de Elsstraat 25 te Beek.
Openbare verkoop ex. artikel 514 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

U bevindt zich op de veilinginformatiepagina.
Meer informatie over het object

Veilingnotaris
LOYENS & LOEFF N.V.
mr. R.H. Meppelink
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED Amsterdam
Telefoon: +31 (0) 20 - 578 54 39
Fax: +31(0)20 - 578 58 00
Dit dossier is in behandeling bij dhr. C. (Christian) Bijl
E-mail: christian.bijl@loyensloeff.com

Veilingvoorwaarden
Op deze veiling zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing:
AVVI 2015
Bijzondere Veilingvoorwaarden

Biedprotocol
Voor deelname aan deze veiling dient u zich te registreren en te legaliseren.
Klik hier voor informatie over biedmethodiek zoals beschreven in het biedprotocol.

Kosten
De Koper is naast het geboden bedrag de volgende kosten verschuldigd:
- Veilingkosten ter hoogte van Eur 8620,17 incl. BTW (dit bedrag wordt tijdens het bieden automatisch bij uw bieding opgeteld)
- Overdrachtsbelasting
- 1% inzetpremie ten laste van koper
Zie voor de specificatie van de kosten het onderstaande overzicht:
Kostenoverzicht

Inzetpremie
Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: 1% inzetpremie ten laste van koper.
Deze premie wordt berekend over het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet en wordt uitgekeerd aan de hoogste bieder bij inzet, tenzij de inzetter ook de koper is. Lees verder de veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. Deze premie wordt niet getoond tijdens het biedproces.

Klik hier om direct naar de objectpagina te gaan

Veilinggegevens

Start veiling 30-01-2018 14:30
Sluiting vanaf 30-01-2018 14:54

Toelichting

Let op! Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase met twee minuten verlengd.

Let op! Op iedere veiling zijn veilingvoorwaarden van toepassing, die staan vermeld op het tabblad veilinginformatie. Lees deze (algemene en bijzondere) veilingvoorwaarden voorafgaand aan de veiling zorgvuldig door en neem bij eventuele onduidelijkheden tijdig contact op met ons.

Let op! Voor een optimale werking van de website dient uw systeem aan een aantal minimale eisen te voldoen.
Bekijk de systeemeisen.

Nummer
 
Beschrijving
Laatste bod
4872-1
Beek, Elsstraat 25
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitende gebruik van de winkelruimte met toebehoren op de begane grond en berging in het souterrain, plaatselijk bekend te 6191 JW Beek, Elsstraat 25, kadastraal bekend gemeente Beek sectie B complexaanduiding 7087-A appartementsindexnummer 4, uitmakende het negen driehonderdachtendertigste (9/338) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond met flatgebouw, omvattende acht winkels, een kantoorpand en zevenentwintig woningen met bergingen, staande en gelegen te Beek aan de Elsstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Beek sectie B nummer 7031, groot vijftien are zevenentachtig centiare.


51000