BOG Auctions

Veiling: ONDERHANDS VERKOCHT - Maastricht, Blekerij 52

Overzicht

Let op! Deze veiling is geannuleerd vanwege een onderhandse verkoping. Bieden op dit object is niet mogelijk.

Online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder van de Blekerij 52 te Maastricht.
Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

U bevindt zich op de veilinginformatiepagina.
Meer informatie over het object

Veilingnotaris
AKD N.V.
mr. S.J. Billet
Postbus 6019
5600 HA Eindhoven
Telefoon: +31 (0)88 253 5805
Fax: -
Dit dossier is in behandeling bij Mw. D. (Daniƫlle) Joosten
E-mail: djoosten@akd.nl

Veilingvoorwaarden
Op deze veiling zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing:
AVVI 2015
Bijzondere Veilingvoorwaarden
Aanvullende informatie

Biedprotocol
Voor deelname aan deze veiling dient u zich te registreren en te legaliseren.
Klik hier voor informatie over biedmethodiek zoals beschreven in het biedprotocol.

Kosten
De Koper is naast het geboden bedrag de volgende kosten verschuldigd:
- Veilingkosten ter hoogte van Eur 10254,08 incl. BTW (dit bedrag wordt tijdens het bieden automatisch bij uw bieding opgeteld)
- Overdrachtsbelasting
- 1% inzetpremie ten laste van koper
Zie voor de specificatie van de kosten het onderstaande overzicht:
Kostenoverzicht

Inzetpremie
Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: 1% inzetpremie ten laste van koper.
Deze premie wordt berekend over het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet en wordt uitgekeerd aan de hoogste bieder bij inzet, tenzij de inzetter ook de koper is. Lees verder de veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. Deze premie wordt niet getoond tijdens het biedproces.

Klik hier om direct naar de objectpagina te gaan

Veilinggegevens

Start veiling 25-04-2018 08:00
Sluiting vanaf 25-04-2018 08:05

Toelichting

Let op! Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase met twee minuten verlengd.

Let op! Op iedere veiling zijn veilingvoorwaarden van toepassing, die staan vermeld op het tabblad veilinginformatie. Lees deze (algemene en bijzondere) veilingvoorwaarden voorafgaand aan de veiling zorgvuldig door en neem bij eventuele onduidelijkheden tijdig contact op met ons.

Let op! Voor een optimale werking van de website dient uw systeem aan een aantal minimale eisen te voldoen.
Bekijk de systeemeisen.

Nummer
 
Beschrijving
Laatste bod
4970-1
ONDERHANDS VERKOCHT - Maastricht, Blekerij 52
              Let op! Deze veiling is geannuleerd vanwege een onderhandse verkoping. Bieden op dit object is niet mogelijk.

Het kantoorpand met erf en ondergrond, plaatselijk bekend Blekerij 52 te (6212 XW) Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie E, nummer 3266, groot zes are zestig centiare (6.60a), daaronder begrepene de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek, welk Registergoed is aangewezen als beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988 met monumentnummer 506622.


0