Verzend een e-mail over de kavel

Kavelgegevens

4872-1 Beek, Elsstraat 25

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitende gebruik van de winkelruimte met toebehoren op de begane grond en berging in het souterrain, plaatselijk bekend te 6191 JW Beek, Elsstraat 25, kadastraal bekend gemeente Beek sectie B complexaanduiding 7087-A appartementsindexnummer 4, uitmakende het negen driehonderdachtendertigste (9/338) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond met flatgebouw, omvattende acht winkels, een kantoorpand en zevenentwintig woningen met bergingen, staande en gelegen te Beek aan de Elsstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Beek sectie B nummer 7031, groot vijftien are zevenentachtig centiare.


Uw gegevens
Ontvanger

Velden met * zijn verplicht

Annuleren