Verzend een e-mail over de kavel

Kavelgegevens

4872-1 Beek, Elsstraat 25

Conform opgave van de Vereniging van Eigenaars als bedoeld in artikel 5:122 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek geldt het volgende: (i) Het maandelijkse exploitatievoorschot voor het jaar 2018 bedraagt EUR 88,76. (ii) Het reservefonds in de Vereniging van Eigenaars bedraagt EUR 81.781,92 per 5 januari 2018. (iii) Het aandeel in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaars met betrekking tot het Registergoed bedraagt EUR 2.177,63. Het waterverbruik wordt door de Vereniging van Eigenaars afgehandeld. De afrekening van het waterverbruik 2016 is nog niet voldaan.

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitende gebruik van de winkelruimte met toebehoren op de begane grond en berging in het souterrain, plaatselijk bekend te 6191 JW Beek, Elsstraat 25, kadastraal bekend gemeente Beek sectie B complexaanduiding 7087-A appartementsindexnummer 4, uitmakende het negen driehonderdachtendertigste (9/338) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond met flatgebouw, omvattende acht winkels, een kantoorpand en zevenentwintig woningen met bergingen, staande en gelegen te Beek aan de Elsstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Beek sectie B nummer 7031, groot vijftien are zevenentachtig centiare.


Uw gegevens
Ontvanger

Velden met * zijn verplicht

Annuleren