1% inzetpremie ten laste van koper

1% inzetpremie ten laste van koper. De hoogste bieder bij de inzet (de inzetter) ontvangt een inzetpremie van 1% van het door hem/haar hoogst geboden bedrag. De inzetpremie, ook wel plokgeld genoemd, werd vroeger gewoonlijk betaald door de verkoper, maar komt sinds de AVVI 2015 in vrijwel alle gevallen ten laste van de koper. Daarmee worden de kosten voor een koper dus hoger. Raadpleeg daarvoor de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Veilingvoorwaarden van het object. Daarin moet staan wie de inzetpremie moet betalen. De notaris keert de inzetpremie uit zodra deze kan worden voldaan uit de bij de notaris gestorte gelden. Als de inzetter uiteindelijk koper wordt, zal er vrijwel nooit inzetpremie worden uitbetaald, omdat de koper zowel de premie ontvangt als moet betalen. Alleen in het geval de executant de inzetpremie betaalt (1% inzetpremie ten laste van verkoper), wordt hij in dat geval met de koopsom verrekend. Lees verder de veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

Sluiten