1% inzetpremie ten laste van verkoper

De hoogste bieder bij de inzet (de inzetter) ontvangt een inzetpremie van 1% van het door hem/haar hoogst geboden bedrag. De notaris keert de inzetpremie uit zodra deze kan worden voldaan uit de bij de notaris gestorte gelden. Lees verder de veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

Sluiten