• Home
 • Privacy- en Cookieverklaring

Privacy- en Cookieverklaring

Persoonsgegevens

BOG Auctions B.V., kortweg BOG, heeft deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om daarmee aan te geven dat BOG uw privacy zeer serieus neemt. BOG zal uw persoonsgegevens met zorg behandelen en maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. BOG zal uw (persoonlijke) gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • voor het uitvoeren van haar online veilingdienst (waaronder wordt verstaan: het faciliteren van online veilingen middels haar veilingwebsite, het vastleggen en afhandelen van een bod op zo’n veiling, het informeren van deelnemers aan een veiling over het verloop daarvan, het verstrekken van uw gegevens aan een verkoper en/of opdrachtgever bij een veiling en/of aan derden die bij de uitvoering van de veilingwerkzaamheden betrokken zijn);

 • voor het bewaren van door u geregistreerde (persoons)gegevens in een database om (toekomstige) deelname aan (een) veiling(en) voor u eenvoudiger te maken, zodat u niet elke keer dat u via de veilingwebsite een bod wilt uitbrengen eerst het volledige registratieformulier hoeft in te vullen;

 • voor controledoeleinden en voor de beveiliging van de veilingwebsite;

 • voor de uitvoering van een wettelijke verplichting, rechterlijke uitspraak en/of in het kader van een gerechtelijke procedure;

 • om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de veilingwebsite en over informatie die van belang is voor deelname aan een veiling c.q. het gebruik van de veilingdienst.

Voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden van BOG en/of van haar partners, zoals commerciële aanbiedingen (nieuwsbrief) zal BOG op haar veilingwebsite eerst uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Indien u geen marketinginformatie van BOG wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de daarvoor bedoelde hyperlink die in iedere digitale nieuwsbrief is opgenomen.

Cookies

BOG maakt op haar veilingwebsite gebruik van cookies om de veilingwebsite beter te laten functioneren en om uw bezoek aan de veilingwebsite gebruikersvriendelijk(er) te maken. Zo gebruikt BOG cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de veilingwebsite. Ook maakt BOG gebruik van cookies voor statistische doeleinden om te kunnen zien hoe vaak de veilingwebsite wordt bezocht en welke pagina’s en onderwerpen populair zijn. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Deze cookies stellen BOG in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en om haar dienstverlening (waar mogelijk) aan te passen aan uw wensen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is in principe veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

BOG maakt op haar website gebruik van externe advertentietechnologieën. Deze technologieën worden ook gebruikt om inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers. Het is mogelijk dat er op basis van dit gedrag gerichte advertenties worden getoond. Op de website van BOG worden de volgende cookies gebruikt:

Functionele Cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Ze zijn bijvoorbeeld nodig voor het inloggen, terug naar vorige-paginafunctie en het bijhouden van cookiekeuzes.


Zie hieronder een lijst met cookies die wij hiervoor gebruiken:

 • JSESSIONID
 • lb-https-1|2
 • cookiesDirective
 • BOG_LOGIN
 • arp_scroll_position
 • auctionViewState

Statistieken

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij met behulp van de software van Google Analytics te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Wij gebruiken cookies voor: (i) het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's; (ii) het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's; (iii) het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt; (iv) het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven en (v) het optimaliseren van de website. Zie hieronder een lijst met cookies die wij gebruiken om statistieken te verzamelen, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt.

Naam Geplaatst door Waarvoor gebruikt Levensduur
__utma  Google Analytics analyseert hoe vaak iemand bog-auctions.com bezoekt 2 jaar
__utmb Google Analytics analyseert hoe lang iemand bog-auctions.com bezoekt 30 minuten
__utmc Google Analytics analyseert hoe lang iemand bog-auctions.com bezoekt sessie
__utmv Google Analytics classificeert de bezoeker 2 jaar
__utmz Google Analytics analyseert hoe iemand op bog-auctions.com is gekomen 6 maanden

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Zie:


Google Maps

Voorts gebruiken wij cookies voor Google Maps. Deze cookies worden gebruikt om de locatie van veilingen te bekijken en/of een route naar een veiling te bekijken. Zie hieronder een lijst met cookies die wij hiervoor gebruiken:

 • NID
 • mapCenterLatCurrent
 • mapCenterLngCurrent
 • zoomLevelCurrent

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, alsook voor de bewaartermijn, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Zie:

Overige/Onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken kan het zo zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij zijn opgeslagen, maar op onze website worden getoond. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die wij hiervoor niet hebben genoemd, laat het ons dan weten. Of neemt rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen. Wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Browserinstellingen

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing te zien krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u uw instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser of computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website (helemaal) goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of zelfs dat u de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadplaag indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op een van de onderstaande links om direct naar de handleiding van uw browser te gaan.

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten dan kan dat via:  http://www.youronlinechoices.eu/.

Hyperlinks

De website van BOG kan hyperlinks bevatten naar andere websites en websites van (business) partners die niet tot BOG behoren. BOG is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

Overige

BOG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookieverklaring. Wij verzoeken u dan ook om deze Privacy- en Cookieverklaring bij ieder bezoek aan de website steeds te raadplegen, zodat u van de laatste wijzigingen op de hoogte bent.

Indien u nog vragen heeft over deze Privacy- en Cookieverklaring, de website van BOG of over uw geregistreerde gegevens of indien u deze gegevens wilt wijzigen, kunt u contact met opnemen met:

BOG Auctions B.V.
Kryptonweg 8
3812 RZ Amersfoort
info@bog-auctions.comDeze Privacy-  en Cookieverklaring is laatst gewijzigd op 31 januari 2014